SERVEIS GRUP BASSÓ EDICIONS I PUBLICACIONS - Oficinas Carrer  Rafael Batlle, 17 baixos  / 08017 Barcelona.  /  Tel 93 490 53 44  /  Fax 93 490 56 62  /  info@grafiquesbasso.com PREIMPRESSIÓ     IMPRESSIÓ     ACABATS     DISSENY GRÀFIC     CONTROL DE QUALITAT     ASSESSORAMENT Podem dissenyar la seva imatge corporativa. Creació de logos, material de comunicació, revistes,  catàlegs. A partir d’una idea que vostè ens proposi, nosaltres l’hi donarem forma i l’hi presentarem  varies propostes, un cop repassades i escollida la que consideri idònia, passarem al seu  desenvolupament.  Per dissenys més exclusius, podem posar-l’ho en contacte amb alguns dels dissenyadors amb els  que treballem habitualment, cadascun té el seu estil propi, però de ben segur que trobarem el que  més s’adapti al resultat que vostè vol.